To zorganizowanie i prowadzenie punktu zgłoszeń awarii, przygotowywanie umów z wykonawcami remontów, napraw, przeglądów itd., zapewnienie stałych dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych, bieżąca kontrola jakości pracy wykonywanej przez osoby sprzątające, kontrola utrzymania w należytym stanie i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź postanowień ustaw, bezpośredni nadzór nad pracą zatrudnionych konserwatorów oraz firm odpowiedzialnych za konserwacje i utrzymanie w ruchu instalacji technicznych w budynku, nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków.

Administrowanie nieruchomościami to również nadzór nad przeprowadzaniem kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, rozliczanie usług świadczonych na rzecz nieruchomości na podstawie zawartych umów, przygotowywanie rozliczenia z wykonania planu gospodarczego za dany rok, prowadzenie księgowości, sporządzanie wymaganych sprawozdań miesięcznych dla US, ZUS i GUS, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, wystawianie faktur i innych dokumentów obciążeniowych, rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego oraz pożytków, informowanie mieszkańców o zdarzeniach istotnych dla nieruchomości.

„SOETO” Sp. z o.o.

ul.Nowowiejska 4
00-649 Warszawa
22 628 77 92


Biuro i adres do korespondencji:

„SOETO” Sp. z o.o.
ul.Baśniowa 3
02-349 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 621 83 26
fax: (22) 659 96 25
soeto@soeto.pl

Księgowość Wspólnot: (22) 659 38 60
ksiegowosc@soeto.pl
Administratorzy: 22 621-83-26

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
©2024 Seoto.pl - Zarządzanie nieruchomościami Warszawa