Wspólnotę mieszkaniową stanowi ogół wszystkich właścicieli, do których należące lokale wchodzą w skład pewnej z góry określonej nieruchomości (najczęściej jest to jeden budynek wraz z otaczającym go terenem).

Pojęcie to zostało wprowadzone w ustawie o własności lokali z 24 czerwca 1994, która w życie weszła 1 stycznia 1995.

Przepisy tejże ustawy uszczegóławiają przepisy o współwłasności, które zostały zawarte są w art. 195-221 Kodeksu cywilnego. Na początku lat 90. minionego wieku równolegle z rozwojem firm deweloperskich a także prywatyzacji budynków należących do gmin i przedsiębiorstw państwowych systematycznie rosła liczba lokali należących do wielu właścicieli (czasami kilkudziesięciu). Powodowało to liczne komplikacje i konieczność wprowadzenia nowych uregulowań prawnych.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje automatycznie z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wtedy swoiste dwie nieruchomości (posiadające swoje własne dwie odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Zgodnie z prawem własności nieruchomości lokalowej wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej.

Ustawa o własności lokali definiuje liczne pojęcia i procedury, które muszą zostać zrozumiane aby prawidłowo korzystać z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej chociażby przy podejmowaniu uchwał i uczestnictwie w zarządzaniu nieruchomością wspólną.

„SOETO” Sp. z o.o.

ul.Nowowiejska 4
00-649 Warszawa
22 628 77 92


Biuro i adres do korespondencji:

„SOETO” Sp. z o.o.
ul.Baśniowa 3
02-349 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 621 83 26
fax: (22) 659 96 25
soeto@soeto.pl

Księgowość Wspólnot: (22) 659 38 60
ksiegowosc@soeto.pl
Administratorzy: 22 621-83-26

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
©2024 Seoto.pl - Zarządzanie nieruchomościami Warszawa